Xem thêm
BIMI AGRI - Cung cấp giải pháp tưới ưu việt nhất
Tilte Kìm bấm lỗ phi 16, 20, 25

Kìm bấm lỗ cho ống mềm, dụng cụ đục lỗ ống mềm, kéo bấm lỗ ống mềm chuyên dụng là điểm nhấn, giúp tạo sẵn lỗ đề có thể cắm khởi thủy và chia nước ra dây dẫn tưới đường kính 16mm - 20mm - 25mm
Sản phẩm này đã được ứng dụng rộng rãi trên nhiều loại cây trồng, nhiều mô hình tưới khác nhau như ngoài cánh đồng, tưới cảnh quan, tưới nhà kính, nhà lưới.

XEM THÊM